Loading...

CommitteesCommittees

General Co-chairs
Dr. Jianfeng Zhan, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, China
Dr. Zhen Jia, Amazon, USA

Program Co-chairs
Dr. Lei Wang, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, China
Dr. Xiaoyi Lu, University of California, Merced, USA
Dr. Gang Lu, Tencent, China

Program Members
Dr. Mingyu Chen, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, China
Dr. Jin Xiong, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, China
Dr. Chen Zheng, Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, China

Organization Chair
Shaopeng Dai, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, China

Web Chair
Jiahui Dai, BenchCouncil